Điều Khoản & Điều Kiện

1. Điều khoản sử dụng của trang Web

Chào mừng bạn đến với abc.com ("Trang web"). Chúng tôi cung cấp thông tin cho Bạn trên trang abc.com theo các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn truy cập Trang web, bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Xin vui lòng đọc kỹ.

Các Điều khoản sử dụng là giữa Bạn ("Bạn" hoặc "Người dùng") và CÔNG TY TNHH abc VIỆT NAM ("Công ty") theo đó Công ty đã sẵn sàng cấp cho Bạn quyền truy cập vào Trang web này.

Công ty có quyền tự quyết thay đổi các Điều khoản sử dụng bất cứ khi nào và các quyền hạn của bạn theo các Điều khoản sử dụng sẽ phải tuân theo phiên bản mới nhất của các Điều khoản sử dụng được đăng trên trang web này vào thời điểm Bạn sử dụng hoặc mua hàng. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này hoặc Điều khoản sử dụng được sửa đổi, vui lòng không sử dụng Trang web này.

Các Điều khoản sử dụng này là ngoài các nghĩa vụ và quyền hạn của bạn theo Chính sách quyền riêng tư được đăng trên Trang web. Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp có xung đột giữa các Điều khoản sử dụng này và Chính sách quyền riêng tư hoặc các điều khoản và điều kiện khác được đăng trên Trang web, Điều khoản sử dụng sẽ được áp dụng. Nếu bạn không chắc chắn về quyền hạn của mình theo các Điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi như dưới đây.

2. Quyền sử dụng và truy cập trang web

Công ty cấp quyền sử dụng giới hạn cho phép Bạn truy cập và sử dụng Trang web này mà không tải xuống hoặc sửa đổi trang web, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản từ Công ty. Quyền sử dụng này không bao gồm bất kỳ việc bán lại hoặc sử dụng với mục đích thương mại Trang web hoặc nội dung Trang web; bất kỳ bộ sưu tập và việc sử dụng bất kỳ danh sách, mô tả hoặc giá cả sản phẩm; bất kỳ việc sử dụng phái sinh nào của abc.com hoặc nội dung Trang web; hoặc bất kỳ việc sử dụng khai thác dữ liệu, thông tin tự động hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự. Không được mô phỏng, sao chụp, sao chép, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Công ty. Bạn không được làm giả hoặc sử dụng các kỹ thuật làm giả để đính kèm bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của Công ty và các công ty thành viên (bao gồm cả công ty mẹ, "công ty thành viên") mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Công ty. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đều chấm dứt quyền sử dụng do Công ty cấp.

3. Điều khoản sử dụng liên quan đến tải xuống và sử dụng Trình bảo vệ màn hình

Bạn có thể tải xuống Trình bảo vệ màn hình từ Trang web và sử dụng phần mềm. Trình bảo vệ màn hình được cung cấp "nguyên trạng" và bạn sẽ gặp rủi ro khi sử dụng Trình bảo vệ màn hình. Trình bảo vệ màn hình có thể chứa các lỗi chương trình, lỗi kỹ thuật và vi-rút trọng yếu hoặc không trọng yếu, có thể gây gián đoạn hoạt động cho hệ thống máy tính của bạn. Bạn phải quét Phần mềm để phát hiện vi-rút trước khi tải xuống máy tính. Ngoại trừ phạm vi các điều khoản đó không bị giới hạn hoặc ngoại trừ bởi pháp luật, không có điều kiện, bảo đảm, đại diện hoặc các điều khoản khác, cho dù rõ ràng hay ngụ ý sẽ được áp dụng cho Trình bảo vệ màn hình.

Ngoại trừ phạm vi được pháp luật cho phép, Công ty từ chối mọi trách nhiệm (bất kỳ phát sinh nào) liên quan đến bất kỳ tổn thất, thiệt hại và / hoặc chi phí nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trình bảo vệ màn hình. Đặc biệt và không giới hạn tính khái quát của những điều trên, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào từ việc sử dụng hoặc làm hỏng thiết bị máy tính, phần mềm hoặc dữ liệu; bất kỳ tổn thất tài chính nào; mất mát hoặc thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc nghiêm trọng.

Công ty không có nghĩa vụ trả lời bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng Trình bảo vệ màn hình.

4. Thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ

Trừ khi có quy định khác, tất cả tên, đồ họa, thiết kế, biểu tượng, tiêu đề, biểu tượng phím, chữ viết, nhãn hiệu thương mại, trang phục thương mại và tên dịch vụ có trong Trang web là thương hiệu của Công ty hoặc người cấp phép, nhà tài trợ và được bảo vệ bởi luật thương hiệu. Các nhãn hiệu không được sử dụng theo bất kỳ cách nào có khả năng gây nhầm lẫn hoặc làm mất uy tín của Công ty.

abc và các Biểu tượng, không giới hạn, thuộc về nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty và các công ty thành viên. Không được phép xâm phạm bản quyền bất kỳ nhãn hiệu nào của Công ty.

5. Bản quyền

Tất cả nội dung bao gồm thiết kế sản phẩm (bao gồm bất kỳ và tất cả các tài liệu phụ liên quan) có trên Trang web này đều thuộc sở hữu của Công ty và / hoặc người cấp phép của Công ty và được bảo vệ bởi luật bản quyền và / hoặc bằng sáng chế thiết kế. Bạn đồng ý không sử dụng, hiển thị, sao chép, truyền lại, sửa đổi, lan truyền, phổ biến, bán, xuất bản, tạo ra các tác phẩm phái sinh, phát sóng, lưu hành, hiển thị hoặc bằng bất kỳ cách nào khai thác bất kỳ nội dung nào như vậy, toàn bộ hoặc một phần, cho dù bởi e-mail hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác, cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại như được nêu trong tại đây này. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ thiết kế sản phẩm nào nếu không có thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản của Công ty.

6. Sản phẩm của chúng tôi

Công ty cố gắng chính xác nhất có thể trong các mô tả sản phẩm của mình. Tuy nhiên, Công ty không đảm bảo rằng các mô tả về sản phẩm và giá cả hoặc nội dung khác của Trang web này là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, cập nhật hoặc không có lỗi.

7.Truyền thông và các nội dung khác

Khách truy cập có thể gửi đề xuất, ý tưởng, nhận xét, câu hỏi hoặc thông tin khác cho Phòng dịch vụ người dùng của chúng tôi miễn là nội dung không bất hợp pháp, tục tĩu, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc gây tổn hại cho bên thứ ba hoặc gây phản đối và không bao gồm hoặc chứa vi-rút phần mềm, vận động chính trị, chào mời thương mại, thư dây chuyền, gửi thư hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức "thư rác" nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ e-mail giả, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc nói sai về nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào.

Khi bạn gửi tài liệu, Bạn sẽ tự động cấp cho Công ty và các công ty thành viên quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang và được cấp phép đầy đủ để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo ra tác phẩm phái sinh từ, lan truyền, và hiển thị nội dung như vậy trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào trên toàn thế giới. Bạn cấp cho Công ty và các Chi nhánh và người cấp phép phụ quyền sử dụng tên mà bạn gửi liên quan đến nội dung đó, nếu họ chọn. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng Bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung mà bạn gửi; rằng nội dung đó là chính xác; rằng việc sử dụng nội dung mà bạn cung cấp không vi phạm các Điều khoản sử dụng và sẽ không gây tổn thất cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; rằng nội dung bạn cung cấp sẽ và sẽ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, công bố thông tin, quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bất kỳ bên nào và rằng nội dung đó sẽ không bị phỉ báng hoặc bôi nhọ; và rằng Bạn sẽ bồi thường cho Công ty hoặc các công ty thành viên cho tất cả các khiếu nại phát sinh từ nội dung Bạn cung cấp. Công ty có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát và chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ hoạt động hoặc nội dung nào. Công ty không chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung nào được chia sẻ bởi Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào thông qua Trang web.

8. Từ chối đảm bảo và giới hạn trách nhiệm

Trang web này và tất cả các thông tin ở đây được cung cấp bởi công ty trên cơ sở "nguyên trạng" và "có sẵn". Công ty không tuyên bố hoặc đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến hoạt động và khả năng truy cập của trang web này hoặc thông tin, nội dung, tài liệu, hoặc sản phẩm trên trang web. Bạn đồng ý rõ ràng rằng bạn sử dụng trang web này sẽ gặp phải một số rủi ro liên quan đến toàn bộ nội dung cho phép bởi pháp luật hiện hành. Công ty từ chối tất cả các đảm bảo, rõ ràng hay ngụ ý, việc đảm bảo ngụ ý về khả năng tiêu thụ và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Công ty không đảm bảo rằng trang web, các máy chủ, hoặc e-mail gửi từ công ty không chứa vi-rút hoặc các thành phần có hại hay lỗi kỹ thuật khác. Công ty không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất nào nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tổn thất trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, gây khó khăn, nghiêm trọng.

9. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường cho Công ty và các công ty thành viên cho mọi thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí bao gồm cả phí luật sư hợp lệ, rằng Công ty có thể phải chịu do bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản sử dụng nào hoặc bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến thông tin Bạn gửi hoặc hành động Bạn thực hiện. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn kịp thời về bất kỳ khiếu nại, vụ kiện hoặc thủ tục kiện tụng nào.

10. Quyền riêng tư

Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, điều này cũng chi phối việc bạn truy cập Trang web, để hiểu các thông lệ của chúng tôi.

11.Bảo mật

Vui lòng xem lại các thực tiễn về bảo mật được quy định trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

12. Luật điều chỉnh; Quyền tài phán độc quyền

Các Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Việt Nam, mà không có hiệu lực đối với sự xung đột giữa các quy tắc pháp luật. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào dưới đây, Bạn và Công ty đồng ý với quyền tài phán độc quyền của tòa án có thẩm quyền đối với vị trí của trụ sở của Công ty. Các bên từ chối rõ ràng việc áp dụng Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

13. Điều kiện bất khả kháng

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn về bất kỳ sự chậm trễ hoặc việc không thực hiện nghĩa vụ của mình đối với bất kỳ khách hàng nào vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn, trường hợp bất khả kháng, chiến tranh hoặc khủng bố, thiên tai, buộc tội hoặc tuân thủ luật pháp, quy định hoặc chính sách của chính phủ và thiếu hụt nguồn cung cấp và dịch vụ. Công ty có thể kéo dài thời gian giao hàng bị ảnh hưởng mà không chịu trách nhiệm với khách hàng ngoại trừ việc trả lại bất kỳ khoản thanh toán nào mà khách hàng đã thực hiện cho Công ty đối với bất kỳ phần nào của đơn đặt hàng đã bị hủy.

14. Điều khoản chung

Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, Bạn công nhận rằng Bạn đã đọc và hiểu các Điều khoản sử dụng và Bạn đồng ý hành động theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện. Các Điều khoản sử dụng sẽ không thay đổi hoặc sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Việc công ty không giải quyết liên quan đến vi phạm của bạn hoặc người khác sẽ không từ bỏ quyền giải quyết của Công ty đối với các vi phạm tiếp theo hoặc tương tự.

Nếu Bạn đang làm người đại diện cho một cá nhân/tổ chức (bao gồm việc đại diện cho người sử dụng lao động), Bạn và cá nhân/tổ chức cùng nhau và riêng biệt, đảm nhận tất cả các nghĩa vụ của Bạn được quy định trong các Điều khoản sử dụng này.

Nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản sử dụng này được đánh giá bởi bất kỳ tòa án nào là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ bị bỏ đi và phần còn lại của các Điều khoản sử dụng này sẽ tiếp tục có hiệu lực và có thể thi hành trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều khoản sử dụng của Trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại